E-BabyCare

Ứng dụng thông minh đầu tiên giúp chăm
sóc trẻ sinh non và kết nối với thầy thuốc

Giúp cha mẹ tiếp cận thầy thuốc mọi lúc mọi nơi. Tăng cường theo dõi và chăm sóc
y tế sau khi ra viện cho trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc

Tổng quan về sinh non

Ước tính trẻ đẻ non trên thế giới chiếm khoảng 8-14% tổng số trẻ đẻ ra. Khi mà việc chăm sóc chu sinh và sơ sinh ngày càng cao, thì số trẻ đẻ non được cứu sống, xuất viện và được chăm sóc bởi cha me ngày một tăng. Năm 2015-2016, có khoảng 25% trên tổng số 21920 trẻ nhập viện được chăm sóc ở khoa hồi sức tích cực tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương là trẻ đẻ non. Do cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, những trẻ đẻ non này sau khi xuất viện phải được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Việc không có dịch vụ này có thể dẫn đến hậu quả làm gia tăng các tỷ lệ biến chứng, tỷ lệ mắc bệnh, và tử vong cũng như làm tăng chi phí chăm sóc y tế.

babyAndParent
babyAndPhone

Dự án E-Babycare

Dự án E-BabyCare sử dụng công nghệ thông tin vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khi đó dự án mong muốn sẽ mang lại chi phí rẻ, tiện lợi và hiệu quả, cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên sâu, có thể tiếp cận được số lượng lớn trẻ đẻ non nằm ngoài khuôn viên bệnh viện. Dự án sẽ cho phép tiếp tục theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ tại nhà, phát hiện các biến chứng kịp thời để có can thiệp sớm, giúp cho trẻ được chăm sóc và phát triển tối ưu. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ cho mang đến tính năng: khuyến khích tham gia – tương tác, sử dụng thuận tiện, dễ dàng, nội dung phong phú và toàn diện với nhiều hình ảnh minh họa/video cho người sử dụng, thậm trí cho những người có ít kiến thức về công nghệ. Do áp dụng công nghệ, dự án mong muốn có thể nhân rộng với mức chi phí thấp, giải quyết những bệnh tật có tác động lớn đến xã hội đòi hỏi phải có chế độ theo dõi chăm sóc đặc biệt sau khi xuất viện.

Tính năng và lợi ích

Nhận xét từ khách hàng

Tải ứng dụng cho cha mẹ

Tải ứng dụng cho bác sĩ